Yhteystiedot

Näytteiden lähetys


Ellab
Siittolanmäentie 6 A 2
32100 YPÄJÄ

040-546 9880

info@ellab.fiY-tunnus: 2841142-6

Avoinna ma-pe klo 8-15


YLEISOHJEITA

NÄYTTEENOTTOVÄLINEET

Putket, neulat, neulaohjain, lähetteet ja lähetyslaatikot kuuluvat näytteenhintaan,
näytteenottovälineitä asiakas voi hakea tai tilata laboratoriosta, jolloin ne toimitetaan
asiakkaalle veloituksetta.

NÄYTTEENOTTOON VALMISTAUTUMINEN

Luotettavien tulosten saaminen edellyttää mahdollisimman hyvin vakioituja
näytteenotto-olosuhteita. Eläimestä tai näytteenotosta ja –käsittelystä
(preanalyyttiset tekijät ) riippuvat tekijät vaikuttavat laboratoriokokeiden tuloksiin.
Eläimestä johtuvat tekijät: ikä, sukupuoli, rasitus, ravinto, rotu, vuorokaudenaika,
hormonaalisettekijät, asento. Näytteen käsittelystä johtuvat: näytteenotto, esikäsittely,
kuljetus, säilytys.

NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Asiakas voi lähettää näytteitä postitse kelta-mustaraidallisessa lähetyslaatikossa
vastauslähetyksenä, jolloin laboratorio maksaa lähetyskulut. Näytteet pitää toimittaa
postiin niin että ne lähtevät näytteenottopäivänä eteenpäin ja ovat laboratoriossa
seuraavan päivän aamuna tutkittavana, näytteitä ei saa jättää postilaatikkoon. Näytteet
pakataan siten etteivät näyteputket rikkoudu tai vuoda kuljetuksen aikana. Näytteet
kääritään imeytyspaperiin ja laitetaan esim. minigrip pussiin jonka jälkeen näytteet
laitetaan lähetyspakkaukseen joka suljetaan kohtuullisella määrällä teippiä
(näytelaatikoita käytetään uudelleen). Näytteitä on  suojattava jäätymiseltä ja
auringon paahteelta. Tarkat laboratorionäytteiden lähetys- ja pakkausohjeet löytyvät
Itellan sivuilta osoitteesta:
http://www.itella.fi/hinnatjaohjeet/lahettaminen/pakkaamisohjeet.html
Näytteenottoputkiin  merkitään eläimen nimi. Jokaisesta eläimestä kirjoitetaan oma
laboratoriolähete, jonka jokainen kohta täytetään huolellisesti. Laboratoriolähetteen
molemmat kappaleet lähetetään laboratorioon näytteiden mukana. Suosittelemme torstaina
lähetettävien näytteiden lähettämistä pikalähetyksenä. Pikanäytteenä lähetetyistä
näytteistä laboratorio perii 3.00 e/lähetys.

NÄYTTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN 

Näytteet määritetään näytteiden saapumispäivänä, mikäli ne ovat tulleet laboratorioon
klo 13.00 mennessä, tarvittaessa tehdään päivystysnäytteitä. Tavoitteena on että
näytteet olisi määritetty ja vastattu näytteen saapumispäivänä klo 14.00 mennessä.

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Tulokset ilmoitetaan niiden valmistuttua asiakkaan toivomalla tavalla, yleensä
sähköpostilla tai puhelimitse. Asiakas voi myös itse kysyä tuloksia
laboratoriosta. 

NÄYTENEULAN JA -PUTKEN VALINTA, NÄTTEIDEN KÄSITTELY
NÄYTENEULA

Kertakäyttöisiä vakuumineuloja koko 20 G (hevonen), 21 G ( koira, kissa ).NEULAOHJAIN

Perusohjain,  jossa neula kiinnitetään ja poistetaan kiertämällä HEMATOLOGISET TUTKIMUKSET ( kokoverinäyte )
( Hb, Hkr, Eryt, Leuk, diffi, fibrinogeeni )

Näyte otetaan lilakorkkiseen EDTA- antikoagulanttia sisältävään vakuumiputkeen
tarkasti putken etiketissä olevaan mustaan merkkiviivaan asti. Liian vähäinen
tai liian suuri verimäärä aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Vakuuminäytteenottoa
käytettäessä putki täyttyy automaattisesti putkessa olevaan merkkiin. Putkessa
oleva antikoagulantti estää veren hyytymisen, joten putkea on käänneltävä heti
näytteenoton jälkeen varovasti ylösalaisin 8 kertaa jotta veri ja antikoagulantti
sekoittuvat hyvin keskenään. Putkea ei saa ravistaa voimakkaasti, voimakas
ravistaminen aiheuttaa solujen rikkoutumisen.  plasmageeli.jpg
KEMIALLISET TUTKIMUKSET ( seerumi- tai plasmanäyte )
( Asat, Alat, Afos, Ck, Krea, Urea, Prot, Ca, P, Fe, K, Na, Cl, Gt, Mg, Alb, Trig, AmylodiA  )

Näyte otetaan punakorkkiseen tai vihreäkorkiseen vakuumigeeliputkeen. Putkea on käänneltävä
heti näytteenoton jälkeen varovasti ylösalaisin noin 8 kertaa. Tämän jälkeen punakorkkisen
seerumiputken annetaan seistä huoneenlämmössä n. 30 minuuttia. Vihreäkorkkinen plasmaputki
voidaan sentrifugoida heti kun putki on huoneenlämpöinen. Putki sentrifugoidaan 10 minuuttia 3400 kierrosta / min ( 2000g / min ) seerumin tai plasman erottamiseksi. Sentrifugoinnin jälkeen putkessa oleva geeli asettuu seerumi- tai plasmakerroksen väliin.
Seerumi erotetaan esim. pasteurpipetillä tai kaatamalla puhtaaseen putkeen. Putki voidaan lähettää myös sellaisenaan tutkittavaksi sentrifugoinnin jälkeen, koska geelikerros estää seerumin tai plasman sekoittumisen keskenään. Jos näyte lähetetään kokoverenä (= sentrifugoimatta ) saattaa näyte hemolysoitua. Hemolysoituneesta näytteestä saadut tulokset ovat virheellisiä.
LAKTAATTI, GLUKOOSI ( plasmanäyte )

Näyte otetaan harmaakorkkiseen fluoridi-oksalaattiputkeen. Vakuuminäytteenottoa
käytettäessä putki täyttyy automaattisesti putkessa olevaan merkkiviivaan. Putkea
käännellään heti näytteenoton jälkeen 8 kertaa jotta veri ja putkessa oleva
antikoagulantti sekoittuvat hyvin keskenään.  Putkea säilytetään viileässä ennen
sentrifugointia. Sentrifugointi tulee suorittaa mahdollisimman pian näytteenoton
jälkeen. Näytettä sentrifugoidaan 2000g/min 15 minuuttia. Plasma erotetaan
pasteurpipetillä puhtaaseen putkeen.   


LANNAN MADONMUNATUTKIMUS

Tuoreesta lannasta otetaan puolen desilitran verran näytettä. Näyte laitetaan puhtaaseen
muovipussiin joka suljetaan tiiviisti. Näyte lähetetään kelta-musta raidallisessa
lähetyslaatikossa .Lähetyslaatikon voi tilata osoitteesta : info@ellab.fi . Voit lähettää näytteen 
myös jossakin muussa postin hyväksymässä laatikossa tai lähetyspussissa (saa postin pal-
velupisteistä)pikakirjeenä.Lähetykseen maininta "eläinperäinennäyte vapautettu".